Giới thiệu Liên hệ
IMG-LOGO

Bổ nhiệm nhân sự Ban lãnh đạo Trung tâm UNESCO hóa và Thể thao

- 19/03/2020 1013 Lượt xem

 

      Ngày 06/03/2019 tại trụ sở VP Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao đã tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ về công tác tổ chức nhân sự của Trung tâm với mục đích đề xuất các nhân tố đủ năng lực bổ sung vào bộ máy lãnh đạo, đáp ứng cho sự phát triển, đi lên của Trung tâm.
      Thành phần tham dự hội nghị: Các Ông (bà) Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Trung tâm (Ban Văn hóa, Ban Thể thao, Văn phòng, Truyền thông…)
      Hội nghị rất được sự quan tâm của Lãnh đạo Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam: tham dự hội nghị có Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam – Ông Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp – Ông Trần Văn Mạnh; Chánh Văn phòng Liên hiệp – Ông Nguyễn Xuân Thiết và Phó chánh Văn phòng Liên hiệp - Ông Nguyễn Mạnh Hiếu.
      Do sự việc đặc biệt liên quan đến vị trí lãnh đạo của Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao: Đầu năm 2018 Ông Vũ Văn Hồng – Giám đốc Trung tâm UNESCO phát triển VH & TT đã có đơn đề đạt xin tạm nghỉ công tác một thời gian để lo công việc gia đình và được Liên hiệp chấp thuận. Lãnh đạo Liên hiệp đã ủy quyền cho ông Nguyễn Phúc Lưu – Phó Giám đốc Trung tâm làm Quyền Giám đốc trong thời gian ông Hồng tạm nghỉ.
      Đến nay thời gian đã gần hết một năm, trong cuộc họp tại hội nghị nêu trên, ông Vũ Văn Hồng đã có báo cáo với Ban lãnh đạo Liên hiệp là muốn chính thức được xin nghỉ vị trí Giám đốc Trung tâm để tập trung chăm lo cho gia đình, đồng thời ông Hồng đánh giá cao năng lực của ông Nguyễn Phúc Lưu đã quản lý,  điều hành Trung tâm trong thời gian ông Hồng tạm nghỉ và đề nghị với Lãnh đạo Liên hiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Lưu chính thức vào cương vị Giám đốc Trung tâm. Lãnh đạo Liên hiệp chấp thuận đề nghị của ông Hồng. Thông qua đó toàn hội nghị đã biểu quyết và ủng hộ 100% về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Lưu làm Giám đốc Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao.
      Tiếp theo đó, Lãnh đạo Liên hiệp và toàn thể hội nghị đề nghị ông Vũ Văn Hồng nhận cương vị Trưởng Ban cố vấn, tiếp tục tham mưu, giúp Ban Giám đốc Trung tâm, tuy nhiên ông Hồng đề nghị được suy nghĩ thêm và sẽ trả lời trong thời gian thích hợp.
      Ông Nguyễn Phúc Lưu đã phát biểu cảm ơn sự tin tưởng và sự giúp đỡ chân thành của ông Vũ Văn Hồng đối với ông Lưu trong suốt thời gian qua. Ông Lưu cảm ơn sự tín nhiệm của Chủ tịch và Lãnh đạo Liên hiệp đối với ông Lưu, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện tốt nhất của Liên hiệp đối với Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao để có thể đạt được các thành công ngoài mong đợi trong các hoạt động, các sự kiện văn hóa, thể thao trong thời gian qua...vv.
      Tại hội nghị ông Nguyễn Phúc Lưu đã nhìn nhận, đánh giá năng lực một số cán bộ của Trung tâm và đề xuất với Ban lãnh đạo Liên hiệp bổ nhiệm các nhân sự vào các vị trí của Ban lãnh đaọ Trung tâm và được Ban lãnh đạo Liên hiệp cũng như toàn hội nghị chấp thuận, đồng ý như sau:
  1. Ông: Nguyến Chí Dũng (thành viên ban cố vấn) - giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.
  2. Ông: Trương Minh Tiến (hiện là phó chánh VP) - giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.
  3. Thông qua nhân sự để Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm:
Ông: Trần Ngọc Dũng (hiện là phó chánh VP) - giữ chức Chánh VP Trung tâm.

CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM
Phần 1:
      * Căn cứ vào các các Quyết định, Điều lệ, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
      * Căn cứ vào các ý kiến, đề nghị và báo cáo tổng kết hội nghị giữa nhiệm kỳ Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao ngày 08/03/2019.

      Lãnh đạo Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm các nhân sự như sau:
      1. Ông: Nguyễn Phúc Lưu, hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Quyền giám đốc Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao.
Giữ chức vụ: Giám đốc Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao. (Quyết định số 16/QĐ-LH ngày 12/03/2019).

      Ông: Nguyễn Phúc Lưu, hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam  – Giám đốc Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao.
Giữ chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành và Ủy viên Ban Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. (Quyết định số 18/QĐ-LH ngày 12/03/2019).

      2. Ông: Nguyễn Chí Dũng, hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao. (Quyết định số 17/QĐ – LH, ngày 12/03/2019).

      3. Ông: Trương Minh Tiến, hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao. (Quyết định số 17/QĐ – LH, ngày 12/03/2019).
 
Phần 2:
      * Căn cứ vào các các quyết định, điều lệ, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao.
      * Căn cứ vào các ý kiến, đề nghị và báo cáo tổng kết hội nghị giữa nhiệm kỳ Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao ngày 08/03/2019.
      Giám đốc Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao quyết định bổ nhiệm nhân sự như sau:
      1. Ông: Trần Ngọc Dũng, hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
Giữ chức vụ: Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao. (Quyết định số 06/QĐ – TT, ngày 20/03/2019).
 

Hà nội, ngày 20/03/2019.
Bộ phận Truyền thông VP Trung tâm


Theo:Ý kiến bạn đọc

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *