Giới thiệu Liên hệ
IMG-LOGO

Tin Hoạt động Trung tâm

IMG
NĂM MỚI DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ CÁC VỊ VUA TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
Thanh thùy - 18/03/2024

Sáng ngày 18/02/2024 (09 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Ban lãnh đạo, cán bộ văn phòng, các Ban chuyên môn, hội viên của hai Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao cùng Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội đã dâng hương tưởng nhớ 52 vị vua các triều đại tại Điện Kính thiên - Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội....

Chi tiết
IMG
GÌN GIỮ, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA THỂ THAO TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN HIỆN NAY
Minh Vũ - 05/11/2023

Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao có đóng góp quan trọng tại Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Chương trình giáo dục thể chất gắn với phát triển thể thao dân tộc và trò chơi dân gian” được tổ chức tại Hà Nội....

Chi tiết
IMG
HỌP BAN CHUYÊN MÔN VÕ THUẬT
Minh Vũ - 09/07/2023

Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao tổ chức cuộc họp, bàn về công tác sinh hoạt, hoạt động và kế hoạch phát triển chuyên môn võ thuật của Trung tâm....

Chi tiết
IMG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM UNESCO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN VÕ THUẬT
VP. Trung tâm - 08/06/2023

Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao tăng cường năng lực nhân sự Ban Võ thuật. Lãnh đạo Trung tâm trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Võ thuật, nằm trong định hướng phát triển bộ môn Võ thuật, góp phần bảo tồn những tinh hoa của các môn phái, võ phái truyền thống Việt Nam....

Chi tiết
IMG
BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM UNESCO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO DỰ LỄ DÂNG HƯƠNG KHAI XUÂN TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
VP. Trung tâm - 31/01/2023

Ngày 30/1/2023 (tức mồng 9 tháng Giêng), tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Ban lãnh đạo Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao dự Lễ dâng hương, Khai Xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước....

Chi tiết
IMG
Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao thăm, chúc Tết Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
VP. Trung tâm - 10/01/2023

Sáng ngày 10-01-2023, Ban lãnh đạo Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao thăm, chúc Tết Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam....

Chi tiết
Về trang chủ